Pompy hydrauliczne zębate 1PZ4

Pompy PZ4 czwartej generacji przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym natężeniu przepływu i ciśnieniu. Pompy zębate PZ4 są wysokociśnieniowymi pompami wyporowymi z hydrauliczną kompensacją luzów osiowych. Zespół pompujący stanowi para kół zębatych o zazębieniu zewnętrznym, ułożyskowana ślizgowo. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 1 do 70 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 28 MPa i maksymalnym 31 MPa. Podzielone są na trzy grupy wielkości konstrukcyjnej, tworząc typoszereg pomp pojedynczych: 1PZ4, 2PZ4 i 3PZ4. Do głównych zalet pomp PZ4 należy wysoka niezawodność przy wysokich obciążeniach i dużej częstotliwości przełączeń.

Opis

2PZ4-4 (4 wykonanie pompy z płytą pilot dwie śruby)

Podstawowe informacje
– II grupa pomp typoszeregu PZ4
– Zakres grupy: 4 ÷ 22 cm3/obr <> 5,9 ÷ 29,7 l/min
– Zakres ciśnień nominalnych na wyjściu: 22 ÷ 28 MPa
– 6 wałek napędowy stożek 1:5 lub 8 wielowypust B17x14xe9 wg DIN 5482
– 4 płyta pilot dwie śruby (Ø50)
– 6 przyłącza hydrauliczne niemieckie kołnierzowe

Wielkość pomp Oznaczenie pompy Wałek napędowy
cm3/obr
4 2PZ4-4/28-x-646
2PZ4-4/28-x-846
stożek
wielowypust
5,5 2PZ4-5,5/28-x-646
2PZ4-5,5/28-x-846
stożek
wielowypust
6,3 2PZ4-6,3/28-x-646
2PZ4-6,3/28-x-846
stożek
wielowypust
8 2PZ4-8/28-x-646
2PZ4-8/28-x-846
stożek
wielowypust
11 2PZ4-11/28-x-646
2PZ4-11/28-x-846
stożek
wielowypust
14 2PZ4-14/25-x-646
2PZ4-14/25-x-846
stożek
wielowypust
16 2PZ4-16/22-x-646
2PZ4-16/22-x-846
stożek
wielowypust
20 2PZ4-20/22-x-646
2PZ4-20/22-x-846
stożek
wielowypust
22 2PZ4-22/22-x-646
2PZ4-22/22-x-846
stożek
wielowypust

x oznacza kierunek obrotów: 1 – lewy, 2 – prawy.

Dane Techniczne

Dane techniczne pomp zębatych 1PZ4

Wielkość pomp *Wydajność min.

*Moc napędowa maks.

**Ciśnienie na wyjściu

Prędkość obrotowa

nom. max. min. nom. max.
cm3/obr l/min kW Mpa

obr/min

1 1,3 0,8 28 31 800 1500 4000
1,2 1,6 1,0 28 31 800 1500 4000
1,6 2,2 1,3 28 31 800 1500 4000
2 2,7 1,6 28 31 800 1500 4000
2,5 3,4 2,0 28 31 800 1500 4000
3,2 4,3 2,5 28 31 800 1500 4000
4 5,4 2,5 22 25 800 1500 4000
5 6,7 3,1 22 25 800 1500 3000
6,3 8,5 3,0 17 20 800 1500 3000

* Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.

** Dla gniazd gwintowych ciśnienie na wyjściu nominalne 28 MPa i max. 31 MPa ulega zmniejszeniu o 12%.

Wymiary gabarytowe:

1PZ4-7 (7 oznacza pompę z płytą europejską prostokątną)
wałek: stożek 1:8

1PZ4-7G (7G oznacza pompę z płytą europejską prostokątną, przyłącza: gwint rurowy)
wałek: stożek 1:8