NASZE PRODUKTYZgrzewarka hydrauliczna czołowa ZHC – 315 POWRÓT

Zgrzewarka ZHC-315 służy do łączenia czołowego (zgrzewania) części typu: rura/rura rura/złączka, wykonanych z materiałów zgrzewalnych tj. polietylenu (PE), polipropylenu(PP), o średnicach od Ø 180 do Ø 315 mm. 

Zgrzewarka ZHC-315 służy głównie do łączenia rurociągów i sieci gazowych, ale może także być wykorzystywana przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych oraz budowie sieci wodnych i przemysłowych innych cieczy.
Urządzenia zgrzewarki dostosowane są do zasilania prądem jednofazowym zmiennym o napięciu 220V-50 Hz z sieci energetycznych zerowych lub agregatorów prądotwórczych uziemionych dających prąd o parametrach w/w i minimalnej mocy ~ 3 kW.

Istnieje możliwość wykonania zgrzewarek na indywidualne życzenie klienta.


Do rur wodnych od fi-63 mm do 160mm, od fi-160 mm do 315 mm
Możliwość wykonania z rejestratorem ,bez rejestratora, z automatycznym procesem zgrzewania, z ręcznym procesem zgrzewania

Do rur gazowych od fi-63 mm do 160 mm, od fi 160 mm do 315 mm
Możliwość wykonania z rejestratorem ,bez rejestratora, z automatycznym procesem zgrzewania, z ręcznym procesem zgrzewania

Do przesyłu innych mediów

Wykonujemy zgrzewarki na specjalne życzenie klienta od fi-450 mm

I. Wiadomości ogólne.
Zgrzewarka ZHC-315 służy do łączenia czołowego (zgrzewania) części typu: rura/rura rura/złączka, wykonanych z materiałów zgrzewalnych tj. polietylenu (PE), polipropylenu(PP), o średnicach od Ø 180 do Ø 315 mm.
Za materiały zgrzewalne dla potrzeb gazownictwa uważa się takie rury i inne części wykonane z PE, który posiadają wskaźnik płynięcia od 0,2 do 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 eg ISO 4440), a ich zakres wymiarowy dopuszczony jest do stosowania w budowie sieci gazowych przemysłowych metodą łączenia czołowego. Zgrzewanie czołowe polega na łączeniu 2-ch końcówek elementów przez nagrzanie do właściwej temperatury i dociśnięcie ich do siebie odpowiednią siłą bez stosowania dodatkowego materiału łączącego. Wykonanie operacji zgrzewania / połączenia czołowego / może być prawidłowe tylko wtedy gdy zastosowany sprzęt pozwala na pełną kontrolę parametrów takich jak:
- Siła docisku;
- Temperatura;
- Czas trwania procesu,
oraz łączone elementy są wykonane z tego samego rodzaju (posiadają ten sam wskaźnik płynięcia) a także mają grubość ścianek ze sobą korespondujące tj.: proces zgrzewania i jego fazy w uproszczeniu przedstawiają się następująco:
a) Przygotowanie
b) Nagrzewanie
c) Gotowe połączenia

Zgrzewarka ZHC-315 służy głównie do łączenia rurociągów i sieci gazowych, ale może także być wykorzystywana przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych oraz budowie sieci wodnych i przemysłowych innych cieczy.
Urządzenia zgrzewarki dostosowane są do zasilania prądem jednofazowym zmiennym o napięciu 220V-50 Hz z sieci energetycznych zerowych lub agregatorów prądotwórczych uziemionych dających prąd o parametrach w/w i minimalnej mocy ~ 3 kW.

II. Budowa i dane techniczne
Podstawowymi elementami zgrzewarki ZHC-315 są:
1. zasilacz hydrauliczny UHBJ-3
2. urządzenie mocująco - scalające UMSC-315
3. frezarka dwustronna (strug) FRD-315
4. płyta grzejna PG-315
5. podstawka do narzędzi PN 315
6. * podstawka rur Pr 315
7. *wózek transportowy
8. *stoper.
* elementy wchodzące w skład jako wyposażenie specjalne realizowane na dodatkowe życzenie zamawiającego
1)Zasilacz hydrauliczny;

 

Schemat hydrauliczny

Zasilacz hydrauliczny jest podstawowym elementem zgrzewarki i zbudowany jest z niżej wymienionych podzespołów:

Specjalnie dobrany rozdzielacz hydrauliczny WMM-6 pozwala na wykonanie pełnego procesu zgrzewania tj. operacji przygotowania, grzania i scalania operując tylko jedną dźwignią. Zasilacz hydrauliczny pracuje na oleju hydraulicznym H-46. Ciężar kompletnego zespołu zasilającego wynosi 40 kg. Gabaryty urządzenia to: 700x500x400 mm.
Dodatkowo do postawy silnika zamocowano trzy gniazda elektryczne służące do podłączenia płyty grzejnej i frezarki oraz innych urządzeń elektrycznych.

2) Urządzenia mocująco-scalające. UMSC-315


Urządzenie mocująco-scalające posiada lekką konstrukcję aluminiową, do której zabudowane zostały 2 hydrauliczne siłowniki z tłoczyskami dwustronnymi oraz 4-y imadła z zaciskami dzielonymi do mocowania rur o wymiarze nom. D= Ø 315 (mm). Zaciski górne mogą być wykonane ze stopu aluminium lub stalowe (wg życzeń odbiorcy). W przypadku zgrzewania kształtek należy końcowy segment urządzenia zdemontować przez wykręcenie śrub mocujących.
W ramach podstawowego zestawu urządzenie posiada na swym wyposażeniu pięć kompletów pierścieni redukujących o wymiarach:
D- Ø180 mm
D- Ø 200 mm
D- Ø 225 mm
D- Ø 250 mm
D- Ø 280 mm
Komplet pierścieni przechowywany jest w specjalnej kasecie metalowej stanowiącej opakowanie. Urządzenie do zasilania hydraulicznego (zasilacz) podłączone jest przewodami gumowymi elastycznymi d-6 x 3000 z końcówkami szybkozmiennymi.


UWAGA!!
Elementy wykonane są ze stopu AK-9 w związku z czym narażanie i przeciążanie ponad ograniczoną ich wytrzymałość grozi uszkodzeniem (pęknięciem, złamaniem).
Niewolno stosować nadmiernych sił pochodzących:
a. ze źle wyregulowanego zaworu bezpieczeństwa (regulacji) UZPS6
b. od kluczy z przedłużkami itp.
c. z bocznych urządzeń, złego mocowania
( nie równomiernego) itp.
3) Wyposażenie standardowe
A. podstawka narządzi PN-315
Podstawka narzędzi jest elementem konstrukcyjnym pozwalającym na magazynowanie i przenoszenie narzędzi niezbędnych do prac związanych z procesem zgrzewania tj. frezarką i płytą grzejną.

B. Frezarka czołowa (strug) FRD-315
Frezarka czołowa (strug) posiada zwartą konstrukcję aluminiową, której częścią roboczą jest tarcza frezowa dwustronna jednonożowa, napędzana wiertarką HP2070 o mocy 1010 W poprzez przekładnie zębato -łańcuchową, zasilaną prądem 220 V- 50 Hz. Gabaryt noża 160x20x5 mm.

 

C. Płyta grzejna PG-315
Płyta grzejna (lustro) wykonane jest z 2-ch części aluminiowych pokrytych teflonem z wymiennym wkładem grzejnym o mocy 2200 W; 220 V 50 Hz z termoregulatorem do ciągłej ręcznej regulacji temperatury od 500 C do 3000 C. W przypadku przepalenia – element grzejny można wymienić. W przypadku uszkodzenia warstwy teflonowej można ją zregenerować.

4) Wyposażenie specjalne.
A. Podstawka (transporter) rur *
W określonych sytuacjach terenowych zachodzi konieczność ustawienia rur współosiowo i symetrycznie co jest możliwe poprzez zastosowanie prostego urządzenia jakim jest podstawka rur stanowiący zarazem ich transporter. Konstrukcja jego jest wykonana z kątowników i ceowników oraz podpory rolkowej o zmiennej wysokości od h=50 do h=200mm. Komplet składa się z dwóch podstaw wykonanych na zamówienie dodatkowe
Zastosowanie podstawek jest niezbędnie konieczne przy zgrzewaniu większych długości rur, które zdecydowanie zmniejszają opory przesuwu oraz ułatwiają zachowanie współosiowości. Ciężar 1 szt-4 kg

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl

 

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY