NASZE PRODUKTYSTANOWISKO DO BADAŃ ZAWORÓW POWRÓT

Stanowisko do badań zaworów jest urządzeniem przeznaczonym do badań szczelności i trwałości różnej wielkości zaworów cystern kolejowych. Badanie można przeprowadzać w warunkach pokojowych lub w komorze klimatycznej w zakresie temperatury do -800C. Na stanowisku tym można również badać inne urządzenia, np. zbiorniki hydrauliczne.

Istnieje możliwość wykonania stanowiska na indywidualne życzenie klienta


Maksymalne ciśnienie robocze oleju 200 bar
Dane techniczne zasilacza:
Napęd pomp:
Silnik elektryczny 3 faz. I 3x400 V, 5,5 kW, 1450 obr/min
Silnik elektryczny 3 faz. II 3x400 V, 2,2 kW, 1425 obr/min
Czynnik napędowy olej hydr. HL 46,
preparat MANPOWER RED
Ilość czynnika napędowego 160 l, 30l

Masa stanowiska bez osprzętu i badanego zaworu 100 kg
Masa zasilacza hydr. (bez czynnika roboczego) 300 kg
Wymiary stanowiska (dł./szer./wys.) 800 mm/ 600 mm/ 1500 mm
Wymiary zasilacza z tablicą sterowniczą 1300 mm/1850 mm/600 mm 

Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza:
• olej hydrauliczny HL 46 (duży zbiornik) lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie
z PN-91/C-96057/04)
• preparat MANPOWER RED (mały zbiornik)
temperatura samozapłonu: 250°C.
temperatura zapłonu: 62.00 °C.
przedział temperatury topnienia: -20°C.
gęstość 0.750 - 0.799 g/cm3
średnia temperatura destylacji
zawartych rozpuszczalników: 200°C.
prężność par lotnych składników w 50°C: Poniżej 110 kPa (1,10 bar).

B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 200 bar
E) pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana: 7.7 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

1. Opis ogólny stanowiska
Stanowisko do badań zaworów jest urządzeniem przeznaczonym do badań szczelności i trwałości różnej wielkości zaworów cystern kolejowych. Badanie można przeprowadzać w warunkach pokojowych lub w komorze klimatycznej w zakresie temperatury do -800C. Na stanowisku tym można również badać inne urządzenia, np. zbiorniki hydrauliczne. 


2. Opis techniczny
Stanowisko składa się z zasilacza hydraulicznego wraz z panelem sterującym i szafką elektryczną, komory klimatycznej i stanowiska na którym zamocowany jest badany zawór wraz z zespołem zapewniającym zasilanie, jak również otwieranie i zamykanie zaworu. Zasilacz hydrauliczny umieszczony jest na kółkach, co umożliwia dowolne ustawienie go w laboratorium. Jego zaletą jest również fakt, że wszystkie źródła czynnika roboczego służącego do badania zaworu są na nim zabudowane (olej hydrauliczny –zbiornik 160 l, preparat Manpower Red – zbiornik 30 l, gaz – butla z azotem).

3. Parametry techniczne
Dane techniczne stanowiska:
Maksymalne ciśnienie robocze oleju 200 bar
Dane techniczne zasilacza:
Napęd pomp:
Silnik elektryczny 3 faz. I 3x400 V, 5,5 kW, 1450 obr/min
Silnik elektryczny 3 faz. II 3x400 V, 2,2 kW, 1425 obr/min
Czynnik napędowy olej hydr. HL 46,
preparat MANPOWER RED
Ilość czynnika napędowego 160 l, 30l

Masa stanowiska bez osprzętu i badanego zaworu 100 kg
Masa zasilacza hydr. (bez czynnika roboczego) 300 kg
Wymiary stanowiska (dł./szer./wys.) 800 mm/ 600 mm/ 1500 mm
Wymiary zasilacza z tablicą sterowniczą 1300 mm/1850 mm/600 mm

4. Charakterystyka techniczna zasilacza UHBJ-200/10,3.2/5.5,2.2

4.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-200/10,3.2/5.5,2.2 przeznaczony jest do napędu i sterowania stanowiska do badań zaworów.

4.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza:
• olej hydrauliczny HL 46 (duży zbiornik) lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie
z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
- temperatura krzepnięcia: -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
- punkt anilinowy: 90
• preparat MANPOWER RED (mały zbiornik)
temperatura samozapłonu: 250°C.
temperatura zapłonu: 62.00 °C.
przedział temperatury topnienia: -20°C.
gęstość 0.750 - 0.799 g/cm3
średnia temperatura destylacji
zawartych rozpuszczalników: 200°C.
prężność par lotnych składników w 50°C: Poniżej 110 kPa (1,10 bar).

B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 200 bar
E) pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana: 7.7 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl
Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY