NASZE PRODUKTYSTANOWISKO DO BADAŃ UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH POWRÓT

Stanowisko pozwala na uruchomienie i sprawdzenie działania prostych układów hydraulicznych oraz pomiar wybranych parametrów – przemieszczeń, obrotów, ciśnień.

Istnieje możliwość wykonania stanowiska na indywidualne życzenie klienta.

 


Wymiary gabarytowe:
- wysokość: 1950 mm
- szerokość: 1310 mm
- długość: 600 mm

Dane eksploatacyjne
A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:3.75 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Stanowisko do badań układów hydraulicznych

1.1. Ogólna charakterystyka stanowiska.

Stanowisko pozwala na uruchomienie i sprawdzenie działania prostych układów hydraulicznych oraz pomiar wybranych parametrów – przemieszczeń, obrotów, ciśnień.
Wyposażenie stanowiska obejmuje:
• Układ hydrauliczny dla ruchu obrotowego:
- zespół przekładni hydrostatycznej,
- zespół do obciążania przekładni.
Układ ma możliwość zmiany prędkości obrotowej silnika hydraulicznego przekładni, jak również jego obciążenie w dowolnym kierunku ruchu zespołem obciążającym. Możliwa jest również zmiana kierunku obrotów silnika hydraulicznego.
• Układ hydrauliczny dla ruchu posuwisto-zwrotnego:
- zespół siłowników.
Układ składa się z dwóch zespołów, z których każdy obejmuje cylinder hydrauliczny połączony z osobnym podzespołem sterującym. Jeden z cylindrów pracuje jako element napędowy (aktywny), a drugi jako element obciążający (pasywny) dla cylindra aktywnego. Każdy z cylindrów ma możliwość niezależnej pracy i niezależnego sterowania trzema funkcjami: wysuwania, wsuwania i postoju tłoczyska. Zespół cylindra napędowego umożliwia ruch z nastawioną prędkością wysuwania i wsuwania tłoczyska, natomiast zespół cylindra pasywnego umożliwia obciążenie cylindra aktywnego z nastawiona siłą.
• Zespół pomp do zasilania powyższych układów:
- zespół pompy 1,
- zespół pompy 2.
• Zbiornik cieczy roboczej wyposażony we wskaźnik poziomu cieczy, filtr wlewowy i zawór spustowy

1.2. Dane techniczne.
Wymiary gabarytowe:
- wysokość: 1950 mm
- szerokość: 1310 mm
- długość: 600 mm

2. Zasilacz hydrauliczny
Typ zasilacza UHBJ – 160/12.5,3.6/3,0.75 

Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:3.75 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.plZapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY