NASZE PRODUKTYSTANOWISKO DO BADAŃ HYDRAULICZNYCH I PRÓB NA ROZRYWANIE ZBIORNIKÓW LPG I CNG POWRÓT

Stanowisko służy do badań hydraulicznych i prób na rozrywanie zbiorników LPG i CNG. Stanowisko składa się z:
- zasilacza hydraulicznego UHBJ-200/10,3.2/5.5,2.2
- konstrukcji stalowej stanowiska,
- multiplikatora ciśnienia służącego do wtłaczania wody do butli pod ciśnieniem:
- ciśnienie maks. 1200 bar
- skrzynki elektrycznej sterującej,
- pompy hydroforowej,
- rozdzielaczy, zaworów i manometrów połączonych przewodami hydraulicznymi.

Istnieje możliwość wykonania stanowiska na indywidualne życzenie klienta. 


1. OPIS URZĄDZENIA

Stanowisko służy do badań hydraulicznych i prób na rozrywanie zbiorników LPG i CNG. Stanowisko składa się z:
- zasilacza hydraulicznego UHBJ-200/10,3.2/5.5,2.2
- konstrukcji stalowej stanowiska,
- multiplikatora ciśnienia służącego do wtłaczania wody do butli pod ciśnieniem:
- ciśnienie maks. 1200 bar
- skrzynki elektrycznej sterującej,
- pompy hydroforowej,
- rozdzielaczy, zaworów i manometrów połączonych przewodami hydraulicznymi.

Rys. 1 Widok stanowiska do badań hydraulicznych i prób na rozrywanie
zbiorników LPG i CNG

2. OPIS BUDOWY I DZIAŁANIA URZĄDZENIA

Elementy układu hydraulicznego zabudowane zostały na konstrukcji urządzenia. Multiplikator 1A1 zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 1V1. Sterowanie praca multiplikatora zapewnia rozdzielacz 1V2. Podanie napięcia na cewkę elektromagnesu E1a2 powoduję wysuwanie (wzrost ciśnienia w butli), natomiast podanie napięcia na cewkę E1b2 powoduje wsuwanie tłoczyska multiplikatora (spadek ciśnienia). W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym zamontowano filtr ciśnieniowy 1Z1. Ciśnienie po stronie wodnej (wysokie) multiplikatora mierzone jest za pomocą przetwornika ciśnienia 1S1 i manometru 1Z2.

CYKL ROZRYWANIA BUTLI

Czas rozrywania butli uzależniony jest od prędkości wysuwu tłoczyska multiplikatora 1A1, jak również od wytrzymałości (zdolności rozszerzania) butli na rozrywanie. Prędkość wysuwu tłoczyska regulowana jest za pomocą rozdzielacza proporcjonalnego 1V2.
KOLEJNOŚĆ DZIAŁANIA:
1. Załączyć urządzenie – WYŁĄCZNIK GŁÓWNY w pozycji 1
2. Nacisnąć przycisk STEROWANIE ZAŁĄCZ
3. Ustawić przełącznik PRACA na pozycję BADANIE – tryb automatyczny testowania
4. Napełnić butlę wodą:
• Korek odpowietrzający butli musi być otwarty
• Ustawić przełącznik HYDROFOR w pozycję ZAŁ do momentu, aż przez korek odpowietrzający wypłynie woda, wówczas dokręcić powoli korek
• Ustawić przełącznik HYDROFOR w pozycję WYŁ 
• Zamknąć zawór 1 (2V1)
5. Nacisnąć przycisk START – program wykona test butli automatycznie 
6. Tryb ręczny – przełącznik PRACA w pozycji USTAW
7. Przycisk SIŁOWNIK przełączyć i trzymać w pozycji PRZÓD – następuje zwiększenie ciśnienia.
8. Przełączyć i trzymać przycisk SIŁOWNIK w pozycję TYŁ – następuje spadek ciśnienia w butli

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl
Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY