NASZE PRODUKTYPulstaror Hydrauliczny BRPH-1 POWRÓT

Pulsator BRPH-1 jest urządzeniem z napędem elektrycznym służącym do badania pulsacyjnego sprężyn.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- Konstrukcja nośna stalowa spawana
- Konstrukcja mocowania i zadawania obciążenia
- elektryczny zespół sterujący.

Istnieje możliwość wykonania pulsatorów na indywidualne życzenie klienta. 


Wymiary urządzenia:
- wysokość: 2000 mm
- szerokość: 800 mm
- długość: 1750 mm
- max skok roboczy: 10 mm
- amplituda pulsatora: 0,5 mm

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
Moc zainstalowana : 4,0 kW


Pulsator
Typ: BRPH-1


1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Pulsator BRPH-1 jest urządzeniem z napędem elektrycznym służącym do badania pulsacyjnego sprężyn.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- Konstrukcja nośna stalowa spawana
- Konstrukcja mocowania i zadawania obciążenia
- elektryczny zespół sterujący.

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy urządzenia realizowany jest za pomocą Tarczy ułożyskowanej na wale mimośrodowym. Wał został połączony poprzez elastyczne sprzęgło z silnikiem elektrycznym.
Działanie pulsatora można podzielić na kilka etapów:
I Montaż łapek
II Ugięcia wstępnego
III Pulsacja ( badanie )
IV Ruch powrotny

W zależności od potrzeby istnieje możliwość zmiany parametrów pracy pulsatora realizowanych podczas cyklu roboczego. Zmianie podlega: wartość częstotliwości pulsacji.

1.3. Dane techniczne.

Wymiary urządzenia:
- wysokość: 2000 mm
- szerokość: 800 mm
- długość: 1750 mm
- max skok roboczy: 10 mm
- amplituda pulsatora: 0,5 mm

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
Moc zainstalowana : 4,0 kW

1.4. Przeznaczenie

Pulsator BRPH-1 przeznaczony jest do sprawdzania wytrzymałości zmęczeniowej Łapki SB (sprężyny).

1.5. Obsługa pulsatora

Pulsator została przygotowany do obsługi przez jedną osobę. Osoba której została powierzona obsługa powinna zachować staranność podczas prac przygotowawczych do badania - w trakcie procesu załadunku, ustawiania oraz mocowania. Mocowanie sprężyny powinno być skręcone śrubami klasy min. 10,9 i dokręcone siłą min.50 Nm. Po umieszczeniu sprężyny w stanowisku należy zbliżyć sprężynę do pierścienia pamiętając jednak o wcześniejszym ustawieniu wału w pozycji zero (wskaźnik na czole wału). Następnie uginamy sprężynę o zadaną wartość którą odczytujemy na czujniku zegarowym urządzenia. Kolejnym krokiem jest zamontowanie i zabezpieczenie dystansów pod płytą wsporczą. Po upewnieniu się iż wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo i zamknięciu osłon można uruchomić proces pulsacji na panelu operatorskim. Podczas prób należy pamiętać o zamontowaniu osłon zabezpieczających przed uderzeniem przed odpryskami. Obsługa podczas prac powinna pamiętać o używaniu podstawowych środków ochrony indywidualnej jak okulary i kaski zabezpieczające oczy i głowę przed odpryskami, które mogły by powstać w skutek pęknięcia wadliwej łapki.


1.6. Opis elementów składowych

1.6.1 Konstrukcja nośna stalowa spawana
Konstrukcja nośna jest wykonana z profili zamkniętych połączonych w procesie spawania. Na konstrukcji umieszczono pozostałe elementy Pulsatora.

1.6.2 Konstrukcja mocowania i zadawania obciążenia
Konstrukcja mocowania i zadawania obciążenia jest kombinacją blach połączonych ze sobą śrubami. Elementem wykonawczym zadania obciążenia jest śruba metryczna podpierająca płytę przez łożysko oporowe. Pomiar drogi realizowany jest za pomocą czujnika zegarowego.

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl

 

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY