NASZE PRODUKTYPRZEWROTNICA PŁOSZEK POWRÓT

Zadaniem przewrotnicy jest zmiana orientacji położenia płoszki z poziomej na pionową.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- siłowniki hydrauliczne
- zasilacz hydrauliczny UHBJ-90/20/7,5
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
- elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania przetwornicy płoszek na indywidualne życzenie klienta.


Wymiary gabarytowe:
-wysokość: 1410 m
-szerokość: 1650m
-długość:4640m

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Zadaniem przewrotnicy jest zmiana orientacji położenia płoszki z poziomej na pionową.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- siłowniki hydrauliczne
- zasilacz hydrauliczny UHBJ-90/20/7,5
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
- elektryczny zespół sterujący

1.2. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
- wysokość: 1410 m
- szerokość: 1650m
- długość: 4640 m

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 90/20/7,5

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-90/20/7,5 przeznaczony jest do napędu i sterowania przewrotnicą płoszek. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników hydraulicznych w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
- punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 16 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 90 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:7,5 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B
albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY