NASZE PRODUKTYPrasy z podajnikiem do pakowanaia podłoża dla gryzoni/ Automatyczna Prasa do pakowania /Automatyczne prasy do pakowania POWRÓT

Prasa z podajnikiem do pakowania jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do Porcjowania, prasowania i pakowania podłoża do worków foliowych w dwóch wymiarach 130 x 215 x 4500 mm i 130 x 85 x 400

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

-        Konstrukcja mechaniczna wagi wraz z taśmociągiem

-        konstrukcja mechaniczna prasy wykonana ze stali

-        siłowniki i silniki hydrauliczne

-        zasilacz hydrauliczny UHBJ 200/27/11

-        przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami

-        Sterowanie elektryczne


2.2.    Dane eksploatacyjne

 1.Ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)

-        lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt

-        dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt

-        wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140

-        temperatura krzepnięcia w : -38 ºC

-        temperatura zapłonu: 190 ºC

-        punkt anilinowy: 90

  1. zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
  2. dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
  3. maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 18 MPa
  4. pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3
  5. parametry elektryczne:

-        napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,

-        moc zainstalowana:11,5 kW

-        napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie zmienne 24 V

Ruchy robocze maszyny do pakowania z podajnikiem realizowane są przy pomocy siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. Napęd taśmociągu realizowany jest przez silnik hydrauliczny Zasilanie siłowników odbywa się przez zasilacz hydrauliczny.

Działanie urządzenia można podzielić na kilka etapów:

I Odważanie  podłoża (silnik 7A1)

II otwarcie klap prasy (siłowniki 2A1, 2A2)

III Otwarcie klap Wagi (siłowniki 6A1, 6A2, 6A3, 6A4)

IV zamykanie klap Wagi (siłowniki 6A1, 6A2, 6A3, 6A4)

V Zamykanie klap prasy (siłowniki 2A1, 2A2)

III prasowanie wstępne (siłowniki 3A1, 3A2)

            IV zgniatanie czyściwa (siłownik 1A1)

            V wypychanie czyściwa do worka (siłownik 4A2 lub 4A1 + 4A2)

            VI powrót siłowników do położenia początkowego

Sterowanie praca urządzenia odbywa się automatycznie.   

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY