NASZE PRODUKTYPRASA HYDRAULICZNA KOLUMNOWA Z GRZANIEM OLEJOWYM DWUPÓŁKOWA PHBJ-90 POWRÓT

Prasa PHBJ-90 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- płyty grzejne (grzanie olejem) z czujnikami temperatury TOPE-363-200-4Ws-Pt100-B-3-M10x1-1,5m ( 2 szt./płyta)
- siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 25-220-160-405
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/32, 10 / 1.5, 5.5
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
- elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta. 


Wymiary gabarytowe:
- F-wysokość 1720 mm
- D-szerokość 540 mm
- E-głębokość 730 mm
- H-max skok roboczy 405 mm
- odległość pomiędzy płytami grzejnymi przy otwarciu prasy 450 mm
- płyta grzejna ruchoma – wysokość regulowana

Prasa posiada możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 24 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 88 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA


A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 24 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:10 kW
 napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V
 Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta. 

Siła zamknięcia prasy Wymiary powierzchni stołów roboczych Skok roboczy siłownika

Od 20 T do 600 T
(200 kN) (6000kN)

Od 400mm.x 400mm
Do 1500mmx3200mm

Od 100mm Do 2500mm

Prasa hydrauliczna PHBJ-90


1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa PHBJ-90 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- płyty grzejne (grzanie olejem) z czujnikami temperatury TOPE-363-200-4Ws-Pt100-B-3-M10x1-1,5m ( 2 szt./płyta)
- siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 25-220-160-405
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/32, 10 / 1.5, 5.5
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
- elektryczny zespół sterujący

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest przy pomocy siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Zasilanie siłownika odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe: niskiego i wysokiego ciśnienia.
Działanie prasy można podzielić na kilka etapów:
I szybki ruch (niskie ciśnienie)
II wolny dojazd (wysokie ciśnienie)
III odgazowanie
IV dobicie ciśnienia
V otwarcie ruch powolny
VI otwarcie ruch szybki
W zależności od technologii wytwarzania wulkanizowanego elementu istnieje możliwość zmiany parametrów pracy prasy realizowanych podczas cyklu roboczego. Zmianie podlegają: wartość ciśnienia prasowania (próg górny i dolny), ilość odgazowań oraz czas ich trwania, moment przejścia z ruchu szybkiego na wolny (wysokość czujnika krańcowego KL1) oraz temperatura wulkanizacji.


1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
- wysokość 1720 mm
- szerokość 540 mm
- głębokość 730 mm
- max skok roboczy 405 mm
- odległość pomiędzy płytami grzejnymi przy otwarciu prasy 450 mm
- płyta grzejna ruchoma – wysokość regulowana
Prasa posiada możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 24 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 90 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ - 160/32,10/1.5,5.5

2.1. Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/32,10/1.5,5.5 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną PHBJ-90. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

 2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
- temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
- punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 24 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:7 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.3. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.
Zespół pompy zębatej P1 jest odpowiedzialny za wstępny dojazd płyty tzw. ruch szybki. Jest on zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V1 sterowanego elektromagnesem E1. Zawór ten umożliwia również bezciśnieniowe uruchomienie pompy. W momencie minięcia przez płytę dolną czujnika położenia krańcowego KL1 (Rys. 3), zostaje uruchomiony drugi zespół pompowy P2 - M2, który jest odpowiedzialny za tzw. wolny dojazd i dobicie. W momencie osiągnięcia górnego progu ciśnienia prasowania, mierzonego przez przetwornik ciśnienia 0Z6, układ sterujący utrzymuje ciśnienie w ustawionym zakresie.
Rozdzielacz nabojowy 0V9 umożliwia spadek ciśnienia w układzie siłownika do wartości 0 i służy do procesu odgazowania podczas wulkanizacji. W celu jego otwarcia należy podać napięcie na elektromagnes E9.
Rozdzielacz suwakowy 0V5 służy do zmiany kierunku ruchu prasy. Przez podanie napięcia na elektromagnes E5a realizowany jest ruch prasy do góry, natomiast podanie napięcia na elektromagnes E5b powoduje otwarcie prasy.
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z obu pomp zamontowano filtry ciśnieniowe 0Z4, 0Z5. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowy i filtr powietrza. Załączenie urządzenia odbywa się przy pomocy wyłącznika głównego usytuowanego na ściance szafy elektrycznej.

 

 

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną: 
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY