NASZE PRODUKTYPRASA HYDRAULICZNA KOLUMNOWA - DO WULKANIZACJI GUMY PHBJ-200 POWRÓT

Prasa PHBJ-200 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 30-300-160-400-w
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/52,16/7.5,5.5
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
- elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.


Wymiary gabarytowe:
- F-wysokość 2350 mm
- D-szerokość 840 mm
- E-głębokość 610 mm
- H-max. skok roboczy 400 mm
- C-odległość pomiędzy płytą dolną a tłoczyskiem siłownika 400 mm
- B,A-wymiary stołu roboczego: 500 x 500 mm

Prasa posiada możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Wartość wysokiego ciśnienia wynosi 28,5 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 200 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA


A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 28,5 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:13 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

 Istnieje możliwość wykonania Pras Hydraulicznych na życzenie klienta.

Siła zamknięcia prasy Wymiary powierzchni stołów roboczych Skok roboczy siłownika

Od 20 T do 600 T
(200 kN) (6000kN)

Od 400mm.x 400mm
Do 1500mmx3200mm

Od 100mm Do 2500mm

1. Prasa hydrauliczna PHBJ-200

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa PHBJ-200 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 30-300-160-400-w
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/52,16/7.5,5.5
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
- elektryczny zespół sterujący.

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest przy pomocy siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Zasilanie siłownika odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe: niskiego i wysokiego ciśnienia.
Działanie prasy można podzielić na kilka etapów:
I szybki ruch (niskie ciśnienie)
II wolny dojazd (wysokie ciśnienie)
III otwarcie ruch powolny
IV otwarcie ruch szybki

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
- wysokość 2350 mm
- szerokość 840 mm
- głębokość 610 mm
-max. skok roboczy 400 mm
- odległość pomiędzy płytą dolną a tłoczyskiem siłownika 400 mm
- wymiary stołu roboczego: 500 x 500 mm
Prasa posiada możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Wartość wysokiego ciśnienia wynosi 28,5 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 200 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ - 160/52,16/7.5,5.5

2.1. Przeznaczenie .

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/52,16/7.5,5.5 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną PHBJ-200. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
- temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
- punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 28,5 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:13 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

 2.3. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.
Zespół pompy zębatej P1 jest odpowiedzialny za wstępny dojazd tłoczyska siłownika 0A tzw. ruch szybki (niskie ciśnienie). Pompa odciążana jest za pomocą rozdzielacza 0V2. W celu podania do układu ciśnienia należy podać napięcie na cewkę elektromagnesu tego rozdzielacza. Pompa niskiego ciśnienia zabezpieczona jest przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V1. Pomiar ciśnienia możliwy jest po wpięciu przewodu z manometrem do przyłącza MP1 manometru („minimes”).
Zespół pompy zębatej P2 jest odpowiedzialny za wolny dojazd tłoczyska przy wysokim ciśnieniu. Pompa odciążana jest za pomocą rozdzielacza 0V5. W celu podania do układu ciśnienia należy podać napięcie na cewkę elektromagnesu tego rozdzielacza. Pompa wysokiego ciśnienia zabezpieczona jest przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V5. Pomiar ciśnienia możliwy jest po wpięciu przewodu z manometrem do przyłącza MP2 manometru.
Podanie napięcia na cewkę elektromagnesu E8a rozdzielacza 0V8 powoduje wysuwanie tłoczyska siłownika 0A. W momencie osiągnięcia progu ciśnienia ustawionego na przekaźniku ciśnienia 0Z6, zostaje uruchomiony drugi zespół pompowy P2 - M2, który jest odpowiedzialny za tzw. wolny dojazd (wysokie ciśnienie). Ciśnienie regulowane jest za pomocą zaworu 0V7. Obrót pokrętła w prawą stronę powoduje dokręcenie sprężyny zaworu i wzrost ciśnienia. Obrót pokrętła zaworu w lewo powoduje spadek ciśnienia. Pomiar ciśnienia możliwy jest po wpięciu przewodu z manometrem do przyłącza MP3 manometru. Zawór 0V9 (zawór hamujący) zapobiega gwałtownemu opadaniu tłoczyska siłownika.
Podanie napięcia na elektromagnes E8b rozdzielacza 0V8 powoduje ruch tłoczyska siłownika w górę (wsuwanie tłoczyska).
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z obu pomp zamontowano filtry ciśnieniowe 0Z4, 0Z5. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowo-napowietrzający 0Z3.

3. Instrukcja przygotowania do uruchomienia.

3.1. Transport wewnątrz zakładu.
Podstawowym środkiem transportu wewnątrz zakładu jest transport wózkiem widłowym o odpowiednim udźwigu z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

3.2. Odkonserwowanie.
Przed uruchomieniem należy usunąć środek konserwujący z powierzchni zewnętrznych. Należy zwrócić uwagę, aby nie zanieczyścić wnętrza układu hydraulicznego.

3.3. Przyłącze do sieci elektrycznej.
Silniki elektryczne oraz elektromagnesy rozdzielaczy należy połączyć ze skrzynką elektryczną zgodnie z PN EN 60204-1 + AC oraz obowiązującymi przepisami BHP.

3.4. Wstępne uruchomienie.
Po ustawieniu zasilacza należy napełnić zbiornik olejem. Zaleca się napełniać za pomocą agregatu napełniająco – filtrującego. Po napełnieniu należy wkręcić łącznik wraz z filtrem napowietrzającym (jeżeli jest taki dołączony). W ramach wstępnego uruchomienia należy ustalić kierunek obrotów wirnika silników elektrycznych. Wirniki powinny obracać się zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na obudowie. W czasie kontroli obrotów silniki można uruchamiać impulsowo.

4. Instrukcja użytkowania.

4.1. Obsługa urządzenia

Obsługa urządzenia przebiega następująco:
- włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym umieszczonym na prawej ściance skrzynki elektrycznej,
- załączyć sterowanie POMPA START,
- ustawić kierunek ruchu tłoczyska siłownika góra-dół przyciskiem na panelu sterowniczym prasy
- zamknąć osłonę prasy (pracę przy otwartej osłonie uniemożliwiają wyłączniki krańcowe)
- nacisnąć jednocześnie dwa przyciski START I i START II,
- czerwony przycisk STOP na panelu sterowania służy do awaryjnego zatrzymania prasy

 


4.2. Eksploatacja.

Podczas eksploatacji należy zwracać szczególną uwagę na czystość oleju i jego właściwy poziom. W związku z tym należy dbać o terminowe i staranne wykonywanie następujących czynności obsługowych:

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:

tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY