NASZE PRODUKTYPRASA DO SKÓR PHBJ 10 POWRÓT

Prasa hydrauliczna PHBJ-10 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem Ręczno - elektrycznym służącym do wycinania elementów skórzanych przy użyciu form stalowych.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- Rama nośna stalowa spawana
- Konstrukcja prasy
- siłownik hydrauliczny BRB CHT KP 21-80/50-200w
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 40/5/2,2
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłowniami
- elektryczny zespół sterujący.

 Istnieje możliwość wykonania pras na specjalne życzenie klienta.


Wymiary urządzenia:
- wysokość: 1550 mm
- szerokość: 1350 mm
- długość: 950 mm
- Max. nacisk siłownika głównego 100 kN
- max skok roboczy siłownika głównego: 200 mm

Prędkość ruchu siłownika głównego w dół: 20 mm/s
Prędkość ruchu siłownika głównego w górę: 33 mm/s
Maksymalna wartość ciśnienia wynosi 19,5 MPa
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym)
Moc zainstalowana : 2,5 kW

 1. Przeznaczenie
  Prasa przeznaczona jest do wycinania elementów skórzanych przy użyciu form stalowych. Zabrania się używania prasy do celów innych niż wycinanie, a w szczególności przetłaczania, tłoczenia, wyciskania  i wtłaczania elementów do i z zespołów.

 1. Obsługa prasy
  Prasa została przygotowana do obsługi przez jedną osobę. Osoba której została powierzona obsługa prasy podczas wycinania bezwzględnie powinna przestrzegać zasad BHP dla stanowiska. Obsługa podczas prac powinna pamiętać o używaniu podstawowych środków ochrony indywidualnej jak okulary i kaski zabezpieczające oczy i głowę przed odpryskami, które mogły by powstać w skutek pęknięcia wadliwego narzędzia.

 1. Opis elementów składowych prasy.
  Rama nośna stalowa spawana
  Rama nośna  jest wykonana z kombinacji blach, profili połączonych w procesie spawania. Na konstrukcji umieszczono pozostałe elementy mechaniczne prasy.

Konstrukcja prasy
Konstrukcja prasy jest kombinacją blach i ceowników połączonych ze sobą w procesie spawania.  Konstrukcja została połączona z ramą nośną. Do konstrukcji został przymocowany siłownik hydrauliczny, do którego została zamocowana płyta ruchoma prasy.

Zasilacz hydrauliczny - Typ zasilacza UHBJ 40/5/2,2

Przeznaczenie
Zasilacz hydraulicznyUHBJ 40/5/2,2 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną typ PHBJ-10, służącą do wycinania elementów skórzanych . Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

Dane eksploatacyjne
ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)

- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
- temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
- punkt anilinowy: 90

- zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
- dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 27 MPa
- pojemność nominalna zbiornika: 40 dm3
- parametry elektryczne:

- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana: 2,2 kW
- napięcie sterowania: napięcie stałe 24 V

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY