NASZE PRODUKTYPRASA DO PAKOWANIA ODZIEŻY DWUKOMOROWA PHBJ-4 POWRÓT

Prasa PHBJ-4 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do prasowania i pakowania odzieży do worków parcianych o wymiarach 370 x 760 x od 350 do 750 mm i masie 25 kg.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- kołnierzowe siłowniki hydrauliczne
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 200/38/15
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
- elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.

 


Ilość Komór 2
Wymiary beli 370x 760x  od 350 do 750
Waga Beli 100kg
Teoretyczna wydajność 20 szt./h
Cykl pracy 2 minuty

 

1.1 Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa PHBJ-4 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do prasowania i pakowania odzieży do worków parcianych o wymiarach 370 x 760 x od 350 do 750 mm i masie 25 kg.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- kołnierzowe siłowniki hydrauliczne
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 200/38/15
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
- elektryczny zespół sterujący

1.2. Zasada działania.

Ruchy robocze maszyny realizowane są przy pomocy siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. Zasilanie siłowników odbywa się przez zasilacz hydrauliczny.
Działanie urządzenia można podzielić na kilka etapów:
I zgniatanie czyściwa (siłownik 1A1)
II wypychanie czyściwa z komory (siłownik 2A1 i 2A2)
III powrót siłowników do położenia początkowego
Sterowanie praca urządzenia może się odbywać ręcznie lub automatycznie.

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ - 200/38/15

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-200/38/15 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasy hydraulicznej PHBJ-4, służącej do prasowania i pakowania czyściwa. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy .

2.2. Dane eksploatacyjne

1. ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
- temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
- punkt anilinowy: 90
2. zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
3. dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
4. maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 15 MPa
5. pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3
6. parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:15,5 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie zmienne 24 V

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:

tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska 
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY