NASZE PRODUKTYPrasa do trocin POWRÓT

Ogólna charakterystyka urządzenia.

 

Prasa PHBJ-4 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do prasowania i pakowania trocin do worków foliowych o wymiarach 600 x 350 x 230 mm i masie 25 kg.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

-        konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali

-        kołnierzowe siłowniki hydrauliczne

-        zasilacz hydrauliczny UHBJ 200/20/7,5

-        przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami

-        elektryczny zespół sterujący

 

 


Dane eksploatacyjne

 

A)    ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)

-        lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt

-        dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt

-        wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140

-        temperatura krzepnięcia w : -38 ºC

-        temperatura zapłonu: 190 ºC

-        punkt anilinowy: 90

B)    zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)

C)    dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)

D)    maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 15 MPa

E)     pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3

F)     parametry elektryczne:

-        napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,

-        moc zainstalowana:7,5 kW

-        napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie zmienne 24 V

OPIS DZIAŁANIA


1.1. INFORMACJE OGÓLNE
Sterowanie elektryczne belownicy składa się z szafy sterowniczej, skrzynki
pośredniej, zestawu czujników indukcyjnych, oraz krańcówki klapy. Szafa sterownicza
wraz z pozostałymi elementami zamontowana jest na urządzeniu, natomiast
skrzynka pośrednia znajduje się na zasilaczu hydraulicznym. Do skrzynki pośredniej
podłączony jest silnik oraz elektrozawory. Połączenia pomiędzy skrzynką pośrednią
a szafą sterowniczą wykonane zostały z użyciem kabli zakończonych złączami wielostykowymi
tak, aby możliwe było elektryczne odłączenie maszyny od zasilacza hydraulicznego.
Na szafie sterowniczej umieszczono wyłącznik główny (prawy bok szafy), przyciski
i przełączniki do sterowania urządzeniem, przycisk wyłączenia awaryjnego, zestaw
kontrolek oraz gniazdo sieciowe 230V AC.
1.2. RODZAJ PRACY – PRACA RĘCZNA (USTAWIANIE)
Warunki konieczne dla poszczególnych ruchów urządzenia:
a) wspólne dla pracy ręcznej (ustawiania) i pracy automatycznej:
- wyłącznik główny („WYŁĄCZNIK GŁÓWNY”) jest w pozycji „1” – świecą lampki
kontrolne „ZASILANIE 400V AC” oraz „24V DC”,
- kable zakończone złączami wielostykowymi muszą być wpięte do gniazd
skrzynki pośredniej na zasilaczu hydraulicznym,
- załączone sterowanie („STEROWANIE ZAŁĄCZ”) – świeci lampka przycisku,
- załączona hydraulika („HYDRAULIKA ZAŁĄCZ”) – świeci lampka przycisku,
- zamknięta klapa urządzenia – nie świeci się lampka „KLAPA OTWARTA”.
 Ustawianie (zgniatanie) – „ZGNIATANIE”:
- przełącznik wyboru pracy („PRACA”) jest w pozycji „UST.”,
- siłownik wypychający jest w tyle (działa krańcówka „KL3”),
- siłownik zgniatający nie jest w przodzie (nie działa krańcówka „KL2”).
 Ustawianie (wycofanie zgniatania) – „WYCOFANIE ”:
- przełącznik wyboru pracy („PRACA”) jest w pozycji „UST.”,
- siłownik zgniatający nie jest w tyle (nie działa krańcówka „KL1”).
 Ustawianie (wypychanie) – „WYSUW PACZKI”:
- przełącznik wyboru pracy („PRACA”) jest w pozycji „UST.”,
- siłownik zgniatający jest w przodzie (działa krańcówka „KL2”),
- siłownik wypychający nie jest w przodzie (nie działa krańcówka „KL4”).
 Ustawianie (wycofanie wypychania) – „WYCOFANIE ”:
- przełącznik wyboru pracy („PRACA”) jest w pozycji „UST.”,
- siłownik zgniatający jest w przodzie (działa krańcówka „KL2”),
- siłownik wypychający nie jest w tyle (nie działa krańcówka „KL3”).


 po włączeniu sterowania urządzenia, kontrolki „GOTOWOŚĆ”, „KLAPA OTWARTA”
oraz kontrolka przycisku „START” zapalają się na 3s – pozwala to na sprawdzenie,
czy nie są one uszkodzone,
 kontrolki „GOTOWOŚĆ” oraz „KLAPA OTWARTA” zapalają się tylko przy włączonej
hydraulice (podczas pracy) – jeśli hydraulika jest wyłączona i np. klapa otwarta,
to kontrolka nie będzie tego sygnalizować.
1.3. RODZAJ PRACY – PRACA AUTOMATYCZNA
Warunki konieczne dla pracy automatycznej:
 Praca automatyczna – gotowość do startu sygnalizuje lampka „GOTOWOŚĆ”:
- spełnione są warunki wymienione w p. 1.2. a),
- przełącznik wyboru pracy („PRACA”) w pozycji „AUT.”,
- siłownik zgniatający jest w tyle (działa krańcówka „KL1”),
- siłownik wypychający jest w tyle (działa krańcówka „KL3”).
Poniżej znajduje się opis cyklu automatycznego (przy założeniu, że warunki do rozpoczęcia
pracy są spełnione – świeci się lampka „GOTOWOŚĆ”):
1. naciśnięcie przycisku „START”

zapala się lampka przycisku „START” sygnalizująca trwanie cyklu automatycznego

rozpoczyna się zgniatanie

siłownik zgniatający jest w przodzie (działa krańcówka KL2)

rozpoczyna się wypychanie

siłownik wypychający jest w przodzie (działa krańcówka KL4)

następuje wycofanie siłownika wypychającego

siłownik wypychający jest w tyle (działa krańcówka KL3)

następuje wycofanie siłownika zgniatającego

siłownik zgniatający jest w tyle (działa krańcówka KL1)

koniec cyklu automatycznego (gaśnie lampka przycisku „START”)

2. otwarcie klapy, załadunek kolejnej partii siana, zamknięcie klapy


4

belownica jest gotowa do kolejnego cyklu (świeci lampka „GOTOWOŚĆ”).
UWAGI:
 bezpośrednio po zakończeniu cyklu automatycznego, lampka „GOTOWOŚĆ” nie
świeci – wymagane jest otwarcie i ponowne zamknięcie klapy przed rozpoczęciem
kolejnego cyklu,
 otwarcie klapy lub naciśnięcie przycisku „STOP” podczas cyklu automatycznego
powoduje natychmiastowe przerwanie pracy (zakończenie cyklu).


Zapytaj O ProduktPARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY