NASZE PRODUKTYPRASA BADAWCZA CWS PHBJ-3 POWRÓT

Za pomocą skonstruowanej prasy hydraulicznej można wywierać na zimno bardzo duże
odkształcenia plastyczne, które w obecności wysokich ciśnień hydrostatycznych pozwalają na
znaczne rozdrobnienie mikrostruktury materiałów konwencjonalnych, zarówno litych jak i
porowatych. Sposób przekształcenia mikrometrycznej struktury ziarnistej konwencjonalnych
materiałów metalicznych w strukturę ultradrobnoziarnistą lub nanometryczną polega na
reorganizacji struktury dyslokacyjnej, która tworzy się pod wpływem ogromnej liczby wzajemnie przecinających się pasm ścinania generowanych intensywnymi odkształceniami plastycznymi.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali wraz z narzędziami specjalnymi
- siłownik podwójny CWS 200/160x200-200/100x200 – 2 szt.
- siłownik hydrauliczny BR CHT KP 25-160-110-200w
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 400/6.3,6.3,6.3,1.6,1.6,1/4,4,4,1.5,1.5,1.5
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
- elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.


Wymiary gabarytowe konstrukcji mechanicznej:
- wysokość 2190 mm
- szerokość 700 mm
- długość 4040 mm
Wymiary gabarytowe zasilacza hydraulicznego:
- wysokość 1700 mm
- szerokość 900 mm
- długość 1950 mm
Maksymalna wartość ciśnienia w układzie wynosi 20 MPa

A) Ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 400 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:16,5 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Prasa CWS typ: PHBJ-3

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa umożliwia wywieranie nieograniczonych odkształceń plastycznych metodą cyklicznego wyciskania spęczającego (CWS). Prasę wyposażono w mikroprocesorowy system sterowania i kontroli pracy, który automatycznie dobiera odpowiednie przeciwciśnienie umożliwiające zachowanie spójności metali i stopów przy bardzo dużych odkształceniach plastycznych. W środkowej części prasy umiejscowiono specjalne narzędzia złożone z dwustronnej matrycy, dwóch pojemników i dwóch stempli roboczych. Elementy narzędziowe, ułożone poziomo w układzie symetrycznym, pozwalają realizować bardzo duże odkształcenia dzięki zastosowaniu cyklicznego, posuwisto-zwrotnego ruchu stempli roboczych. W każdym cyklu następuje podwójne odkształcenie plastyczne: najpierw związane ze zmniejszeniem średnicy z wymiaru początkowego do wymiaru otworu matrycy (wyciskanie współbieżne), a potem ze zwiększeniem średnicy (za matrycą) z wymiaru otworu matrycy do wymiaru początkowego (spęczanie – wyciskaniem promieniowym). W ten sposób uzyskuje się doskonałe warunki odkształcania plastycznego pozwalające na ciągłą zmianę mikrostruktury i własności mechanicznych przy zachowaniu jednakowych wymiarów materiału.
Za pomocą skonstruowanej prasy hydraulicznej można wywierać na zimno bardzo duże
odkształcenia plastyczne, które w obecności wysokich ciśnień hydrostatycznych pozwalają na
znaczne rozdrobnienie mikrostruktury materiałów konwencjonalnych, zarówno litych jak i
porowatych. Sposób przekształcenia mikrometrycznej struktury ziarnistej konwencjonalnych
materiałów metalicznych w strukturę ultradrobnoziarnistą lub nanometryczną polega na
reorganizacji struktury dyslokacyjnej, która tworzy się pod wpływem ogromnej liczby wzajemnie przecinających się pasm ścinania generowanych intensywnymi odkształceniami plastycznymi.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali wraz z narzędziami specjalnymi
- siłownik podwójny CWS 200/160x200-200/100x200 – 2 szt.
- siłownik hydrauliczny BR CHT KP 25-160-110-200w
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 400/6.3,6.3,6.3,1.6,1.6,1/4,4,4,1.5,1.5,1.5
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
- elektryczny zespół sterujący

1.2. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe konstrukcji mechanicznej:
- wysokość 2190 mm
- szerokość 700 mm
- długość 4040 mm
Wymiary gabarytowe zasilacza hydraulicznego:
- wysokość 1700 mm
- szerokość 900 mm
- długość 1950 mm
Maksymalna wartość ciśnienia w układzie wynosi 20 MPa

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 400/6.3,6.3,6.3,1.6,1.6,1/4,4,4,1.5,1.5,1.5

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ–400/6.3,6.3,6.3,1.6,1.6,1/4,4,4,1.5,1.5,1.5 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą CWS. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
- temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
- punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 400 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:16,5 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.4. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.
Przeciskanie materiału przez matrycę zapewniają siłowniki 1A1 i 2A1. Siłowniki 3A1 i 3A2 dociskają matrycę z boków a siłownik 4A z góry. Wysunięcie tłoczysk siłowników 1A1, 2A1 mierzone jest za pomocą przetworników liniowych drogi 1S2 i 2S2.
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym zamontowane zostały filtry ciśnieniowe 1F1, 2F1, 3F1. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowy.
Załączenie urządzenia i obsługa odbywa się za pomocą przełączników usytuowanych na ściance szafy elektrycznej. Sposób obsługi urządzenia został dokładnie opisany w części elektrycznej DTR.

 
Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B
albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl

Zapytaj O ProduktPARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY