NASZE PRODUKTYPrasa Hydrauliczna do prasowania próbek POWRÓT

Zestaw do wielokrotnego kątowego kanałowego prasowania  typ: PHBJ-4

 Ogólna charakterystyka urządzenia.

 Prasa umożliwia wielokrotne prasowanie próbek pod kątem 30o , 45o i 90o. Prasę wyposażono w mikroprocesorowy system sterowania i kontroli pracy. W każdym cyklu następuje odkształcenie plastyczne badanej próbki, pozwalające na zmianę mikrostruktury i własności mechanicznych materiału.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

-        konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali

-        zestaw 3 matryc 30o,45o i 90o

-        siłownik hydrauliczny BR CHT KP 25-200-160-150w

-        zasilacz hydrauliczny UHBJ-100/6.3,1.6/4,1.5

-        przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami

-        elektryczny zespół sterujący


Dane techniczne.

 Wymiary gabarytowe konstrukcji mechanicznej:

-     wysokość 16850 mm

-     szerokość 430 mm

-     długość 590 mm

Wymiary gabarytowe zasilacza hydraulicznego:

-     wysokość 1600 mm

-     szerokość 470 mm

-     długość 1030 mm

Maksymalna wartość ciśnienia w układzie wynosi 25 MPa

Maksymalna siła przeciskania: 800 kN

Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.

Przeciskanie materiału przez matrycę zapewnia siłownik 1A1, który sterowany jest za pomocą rozdzielacza sterowanego elektrycznie 1V4.

 W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym zamontowane zostały filtry ciśnieniowe 1F1, 2F1. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowy 0Z3.

Załączenie urządzenia i obsługa odbywa się za pomocą przełączników usytuowanych na ściance szafy elektrycznej.

 

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

  1. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ustawić w pozycji 1
  2. Zamknąć osłonę i załączyć zamek bezpieczeństwa
  3. Wcisnąć przycisk STEROWANIE ZAŁĄCZ
  4. Wcisnąć przycisk POMPA 1P1 START
  5. Ruchy nastawcze siłownika prasy można wykonywać z większą prędkością po wciśnięciu przycisków POMPA 2P1 START a następnie przycisku RUCH SZYBKI (ruch szybki uzyskujemy trzymając przycisk RUCH SZYBKI i jednocześnie naciskając przycisk RUCH W GÓRĘ lub RUCH W DÓŁ)
  6. Kierunek ruchu siłownika wybierany jest po wciśnięciu przycisku RUCH W GÓRĘ lub RUCH W DÓŁ

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY