NASZE PRODUKTYPZ4 Pompy hydrauliczne / Pompy zębate PZ4 POWRÓT

Pompy hydrauliczne PZ4 czwartej generacji przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym natężeniu przepływu i ciśnieniu. Pompy zębate PZ4 są wysokociśnieniowymi pompami wyporowymi z hydrauliczną kompensacją luzów osiowych. Zespół pompujący stanowi para kół zębatych o zazębieniu zewnętrznym, ułożyskowana ślizgowo. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 1 do 70 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 28 MPa i maksymalnym 31 MPa. Podzielone są na trzy grupy wielkości konstrukcyjnej, tworząc typoszereg pomp pojedynczych: pompy zębate 1PZ4, pompy zębate 2PZ4 i pompy 3PZ4. Do głównych zalet pomp PZ4 należy wysoka niezawodność przy wysokich obciążeniach i dużej częstotliwości przełączeń.


 


Dane techniczne pomp zębatych: 1PZ4; 2PZ4 i 3PZ4

 
1. Ciśnienie na wejściu:  
- minimalne
- maksymalne
- minimalne przy rozruchu
-0,02MPa
+0,40MPa
+0,05MPa
2. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych:  
- ciśnienie na wyjściu
- prędkość obrotowa
do 1 MPa
do 1500 obr/min
3. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki:  
- zakres lepkości kinematycznej
- dla rozruchu lepkość kinematyczna
- zakres temperatury
37 do 115 mm2/s
1000 do 2000 mm2/s
od 20o do +80oC
4. Nominalna dokładność filtrowania  
- dla ciśnienia roboczego ≤ 16MPa
- dla ciśnienia roboczego > 16MPa
0,020 mm
0,010 mm
5. Zakres temperatury otoczenia od -40o do +70oC
6. Kierunek obrotu wału (patrząc od strony wału napędowego) prawy lub lewy
7. Obciążenie czopa końcowego wału pompy:
Niedopuszczalne obciążanie siłami: promieniową i osiową
Przeniesienie napędu poprzez sprzęgło elastyczne tylko momentem obrotowym


POMPY ZĘBATE GRUPA I       objętość geometryczna: 1 ÷ 6,3 cm3/obr, ciśn. nom. do 280 bar

Pompy hydrauliczne 1PZ4-1/28

Pompy hydrauliczne 1PZ4-1,6/28

Pompy hydrauliczne 1PZ4-2,5/28

Pompy hydrauliczne 1PZ4-3,2/28

Pompy hydrauliczne 1PZ4-4/28

Pompy hydrauliczne 1PZ4-5/22

Pompy hydrauliczne 1PZ4-6,3/17

POMPY ZEBATE GRUPA II   objętość geometryczna: 4 ÷ 25 cm3/obr, ciśn. nom. do 280 bar)

Pompy hydrauliczne 2PZ4-4/28  

Pompy hydrauliczne 2PZ4-6,3/28 

Pompy hydrauliczne 2PZ4-8/28 

Pompy hydrauliczne 2PZ4-8D   zam.PZ2-K-10D

Pompy hydrauliczne 2PZ4-11/28   

Pompy hydrauliczne 2PZ4-12,5/28 

Pompy hydrauliczne 2PZ4-12,5/28-776  xp

Pompy hydrauliczne 2PZ4-14/25

Pompy hydrauliczne 2PZ4-16/22

Pompy hydrauliczne 2PZ4-20/228       

Pompy hydrauliczne 2PZ4-22/22 

Pompy hydrauliczne 2PZ4B5-14-2

Pompy hydrauliczne 2PZ4B5-20-1

Pompy hydrauliczne 2PZ4B6-22-1

Pompy hydrauliczne 2PZ4-B4-26-1 lub 2  wózek widłowy

Pompy hydrauliczne 2PZ5-20/22-2-E80  MECALAC       

POMPY ZĘBATE III GRUPA objętość geometryczna: 16 ÷ 70 cm3/obr, ciśn. nom. do 280 bar

Pompy hydrauliczne 3PZ4-16/28

Pompy hydrauliczne 3PZ4-20/28

Pompy hydrauliczne 3PZ4-25/28

Pompy hydrauliczne 3PZ4-28/28

Pompy hydrauliczne 3PZ4-32/28

Pompy hydrauliczne 3PZ5-35,5KSA  URSUS 1674

Pompy hydrauliczne 3PZ4-40/22

Pompy hydrauliczne 3PZ4-46/22

Pompy hydrauliczne 3PZ4-46/22- - 422  ZAM PZ2-K-63

Pompy hydrauliczne 3PZ4-52/20

Pompy hydrauliczne 3PZ4-60/18

Pompy hydrauliczne 3PZ4-60/18- - 422

Pompy hydrauliczne 3PZ4-70/16

Pompy hydrauliczne 3PZ4T146/16  ZAM PZ-63

Pompy hydrauliczne 3PZ4T2-46/16 ZAM PZ-63A

Pompy hydrauliczne 3PZ4-80/12,5

Pompy hydrauliczne 3PZ4T1-80  ZAM PZ100

Pompy hydrauliczne 3PZ4T2-80/12,2  ZAM PZ100A

Pompy hydrauliczne 3PZ5C14-28/25-2  JOHN DEER

Pompy hydrauliczne DWUSEKCYJNE PZW4 s+s

Pompy hydrauliczne TRZYSEKCYJNE PZW4 s+s+s

 

Pompy zębate 1PZ4 Pompy zębate 2PZ4 Pompy zębate 3PZ4

http://www.wph.pl/image/symbolika_pz4.png

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY