NASZE PRODUKTY2PZ4 Pompy hydrauliczne /Pompy zębate 2PZ4 / POWRÓT

- II grupa pomp typoszeregu PZ4
- Zakres grupy: 4 ÷ 22 cm3/obr <> 5,9 ÷ 29,7 l/min
- Zakres ciśnień nominalnych na wyjściu: 22 ÷ 28 MPa
- 6 wałek napędowy stożek 1:5 lub 8 wielowypust B17x14xe9 wg DIN 5482
- 4 płyta pilot dwie śruby (Ø50)
- 6 przyłącza hydrauliczne niemieckie kołnierzowe


Dane techniczne pomp zębatych 2PZ4

Wielkość pomp *Wydajność min.

*Moc napędowa maks.

**Ciśnienie na wyjściu

Prędkość obrotowa

nom. max. min. nom. max.
cm3/obr l/min kW Mpa

obr/min

4 5,9 3,1 28 31 500 1500 3500
5,5 7,4 4,3 28 31 500 1500 3500
6,3 8,5 4,9 28 31 500 1500 3500
8 10,8 6,2 28 31 500 1500 3500
11 14,8 8,7 28 31 500 1500 3500
12,5 16,9 9,8 28 31 500 1500 3500
14 18,9 9,8 25 28 500 1500 3500
16 21,6 9,9 22 25 500 1500 3000
20 27,0 12,4 22 25 500 1500 2500
22 29,7 13,6 22 25 500 1500 2500
25 33,7 12,8 18 20 500 1500 2500

* Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.

** Dla gniazd gwintowych ciśnienie na wyjściu nominalne 28 MPa i max. 31 MPa ulega zmniejszeniu o 12%.

Wymiary gabarytowe:

2PZ4-4 (4 oznacza pompę z płytą niemiecką pilot 2 śruby)
wałek: stożek 1:5 lub wielowypust

2PZ4-6 (6 oznacza pompę z płytą niemiecką prostokątną)
wałek: stożek 1:5 lub wielowypust

2PZ4P-6 (6 oznacza pompę z płytą niemiecką prostokątną + przystawka napędowa)
wałek: stożek 1:5

2PZ4-7 (7 oznacza pompę z płytą europejską prostokątną)
wałek: stożek 1:8 lub wielowypust

2PZ4-8 (8 oznacza pompę z płytą SAE 2 otwory)
wałek: walec lub wielowypust

2PZ4-7A (7A oznacza pompę w wykonaniu niestandardowym)

2PZ4-7G (7G pompa z płytą europejską prostokątną, przył.: gwint rurowy-calowy BSP)

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY