NASZE PRODUKTYPODNOŚNIK NOŻYCOWY POWRÓT

Podnośnik nożycowy został wykonany w firmie BRYDEX-B ul. T. Kościuszki 161B 34-123 Chocznia. Urządzenie będzie zamontowane i użytkowane w firmie Śrubena Unia S.A ul. Grunwaldzka 5 34-300 Żywiec 

Podnośnik jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym. Urządzenie służy do pionowego przemieszczania towarów i osób z poziomu 530 mm do poziomu 2600 mm.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- podnośnik nożycowy
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 63/10/4
- siłownik hydrauliczny BR CHT UK 16-100/63x660
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
- elektryczny zespół sterujący.

Istnieje możliwość wykonania podnośnika nożycowego na indywidualne życzenie klienta. 

Podnośnik nożycowy

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Podnośnik nożycowy został wykonany w firmie BRYDEX-B ul. T. Kościuszki 161B
34-123 Chocznia. Urządzenie będzie zamontowane i użytkowane w firmie Śrubena Unia S.A
ul. Grunwaldzka 5 34-300 Żywiec
Podnośnik jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym. Urządzenie służy do pionowego przemieszczania towarów i osób z poziomu 530 mm do poziomu 2600 mm.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- podnośnik nożycowy
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 63/10/4
- siłownik hydrauliczny BR CHT UK 16-100/63x660
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
- elektryczny zespół sterujący.

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy (podnoszenie i opuszczanie) podnośnika realizowany jest przy pomocy siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Zasilanie siłownika odbywa się przez zasilacz hydrauliczny. Podnośnik zabezpieczony jest przed swobodnym opadaniem zaworem hamującym 2ZHB10/12 – Rys.4 (sposób regulacji opisany w karcie katalogowej dołączonej do DTR).

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
- wysokość po rozłożeniu 2600 mm (z barierkami ochronnymi 3600 mm)
- wysokość złożonego podnośnika 530 mm ( z barierkami ochronnymi 1630 mm)
- szerokość podnośnika 1000 mm ( z osłonami 1250 mm)
- długość 2130 mm ( z osłonami 2400 mm)
Ciśnienie nom. wynosi 11 MPa
Maksymalny udźwig 500 kg
Prędkość podnoszenia 0,12 m/s

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ - 63/10/4

2.1. Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-63/10/4 przeznaczony jest do napędu i sterowania podnośnikiem. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
- temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
- punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 16 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 63 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:4 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną: 
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY