NASZE PRODUKTYPIEC TOPLIWY POWRÓT

Piec topliwy wykonany jest jako  szczelna konstrukcja stalowa wyłożona wewnątrz materiałem izolacyjnym. Elementy grzejne ułożone są na kształtkach szamotowych tworzących okrąg. Wewnątrz pieca znajduje się tygiel do którego wlewane jest aluminium.

Piece produkowane są na zamówienie i na indywidualne życzenie klienta.


- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana: 9 grzałek x 8 kW
- temperatura: 800 oC
- ciśnienie powietrza: 0,3 bar

Temperatura grzania maksymalna Do 1200°C
Wielkość wsadu w kilogramach Od 100 do 940

Piec topliwy wykonany jest jako szczelna konstrukcja stalowa wyłożona wewnątrz materiałem izolacyjnym. Elementy grzejne ułożone są na kształtkach szamotowych tworzących okrąg. Wewnątrz pieca znajduje się tygiel do którego wlewane jest aluminium.
Piec został wyposażony w czujnik zwarciowy sygnalizujący wylanie aluminium lub wystąpieniu pary wewnątrz pieca. Sygnał z czujnika powoduje zatrzymanie pracy całego urządzenia, kasując wszystkie jego nastawy.
Piec został wyposażony również w zawór Awaryjnego spustu powietrza. Znajduje się na stanowisku operatora i jest dostępny z poziomu posadzki.
Piec wyposażono w dwa układy pomiaru ciśnienia w piecu. Jeden z nich znajduje się bezpośrednio na piecu drugi na zasilaczu hydraulicznym. Sterowanie zasilaniem powietrzem pica znajduje się na zasilaczu hydraulicznym.

Piec dla celów remontowych i konserwacyjnych ma możliwość wyjazdu z pod kokilarki. Wyjeżdża on na kołach podnoszących piec do góry przy pomocy 4 siłowników hydrauliczny. Następnie siłownik teleskopowy dwustronnego działania wysuwa lub wsuwa piec.

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY