NASZE PRODUKTYPIEC OPOROWY DO ZALEWANIA ALUMINIUM POWRÓT

-Średnica zewnętrzna - 1300 mm
-Wysokość pieca zewnętrzna ~ 1000 mm
-Izolacja wewnątrz 
-Od góry zamkniecie pokrywą – przykręcana lub na kliny
-W pokrywie przewidziano otwór pod rurę łączącą płytę kokilarki z piecem
-W celu uszczelnienia pieca z płytą kokilarki – przewidziano podnoszenie pieca do góry.
-Przewidziano otwór do napełnienia pieca roztopionego metalem
-W dolnej części zostanie wykonany otwór spływowy w celu zabezpieczenia zatopienia grzałek w przypadku pęknięcia tygla
-Grzałki będą wykonane z materiału -canthal
-Przewidziano otwory do zasilania pieca powietrzem, pomiaru temperatury, czujników.
-Moc pieca ~ 50 kW.
-Zamontowanie rolek do pieca – w celu umożliwienia wyjazdu.

Piece produkowane są na zamówienie i na indywidualne życzenie klienta. 


Temperatura grzania maksymalna Do 1200°C
Wielkość wsadu w kilogramach Od 100 do 940

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY