NASZE PRODUKTYMieszalnik POWRÓT

Urządzenie do iniekcji cementowej składa się z dwóch zbiorników w których mieszana jest zaprawa cementowa. Mieszalniki połączone są ze sobą trwale rurą zapewniającą przepływ zaprrawy ze zbiornika górnego do dolnego. W zbiorniku górnym  cement mieszany jest z wodą, następnie gotowa zaprawa cementowa przepływa do zbiornika dolnego po otwarciu zasuwy. W dolnym zbiorniku wirniki mieszalnika zapobiegają związaniu zaprawy. Otwarcie zaworu kulowego 8 (Rys. 2) powoduje przepływ zaprawy w obiegu zamkniętym z powrotem do zbiornika dolnego. Zamknięcie zaworu 8  i otwarcie zaworu 9 powoduje pompowanie zaprawy cmentowej na zewnątrz zbiornika przez zamontowany przewód.


          Pompa perystaltyczna 200:

  • wydajność: 1,6 m3/h  (przy 70 obr./min.)
  • napięcie zasilania: 400 V
 1. Przekładnia ślimakowa  :
  • przełożenie: 1:20
 2. Silnik elektryczny:
  • moc silnika: 1,5 kW
  • obroty: 1400 obr./min.
 3. Przekładnia ślimakowa + silnik elektryczny
  • moc silnika: 4 kW
  • obroty: 1500 obr./min.
  • przełożenie: 1:15
 4. Przekładnia ślimakowa + silnik elektryczny
  • moc silnika: 2,2 kW
  • obroty: 3000 obr./min.
  • przełożenie: 1:40


 

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY