NASZE PRODUKTYMASZYNA ODLEWNICZA GRAWITACYJNA OBROTOWA/ KOKILARKA GRAWITACYJNA POWRÓT

Kokilarka grawitacyjna jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do grawitacyjnego odlewania aluminium.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

 • konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
 • siłowniki hydrauliczne 
 • zasilacz hydrauliczny UHBJ 250/32, 25 / 9.2, 7.5
 • przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
 • elektryczny zespół sterujący

 

Istnieje możliwość wykonania maszyn odlewniczych na życzenie klienta.


Wymiary gabarytowe:

 • wymiary płyt 1500 x1250 mm
 • prześwit pomiędzy kolumnami: 1200 x 950
 • wysokość dolnej płyty650 mm
 • max skok roboczy700 mm
 • odległość pomiędzy płytami przy otwarciu1000 mm

Maksymalna siła zamknięcia 20 ton
Kąt obrotu: 90o

Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 12 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 250 dm3
F) parametry elektryczne:

 • napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
 • moc zainstalowana: 16.7 kW
 • napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Istnieje możliwość wykonania maszyn odlewniczych na życzenie klienta.

Nacisk – siła zwarcia kokili

Od 20 ton

 

Wielkość stołu roboczego

Od 700mm

 

700m x 700mm

 

1000 x 1000mm

1400 x 1400mm

2500 x 3000mm

I powyżej 3000mm

Rozwarcie między płytami kokili

Od 600mm

600 - 1400mm

1400 – 2200mm

Powyżej 2200

Szerokość stołu

Od 600 do 2500mm i powyżej

 

Długość stołu

Od 600 do 3000mm i powyżej

 

 

Kokilarka grawitacyjna przygotowana jest do wykonania odlewów z kokil.

Mogą być stosowane następujące kokile:

    Kokile bezrdzeniowe

    Kokile z rdzeniami - metalowymi

                                          - metalowe składane z kilku części

                                          - piaskowe 

 

Istnieje możliwość zastosowania grzania i chłodzenia kokil w cyklu odlewania:

-cykl automatyczny

-cykl ręczny

 

Odlewy wykonywane w kokilach cechują się dokładnymi wymiarami

gabarytów i gładką powierzchnią.

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ODLEWU 

    Zamontowanie kokil na kokilarce

    Wstępne podgrzanie kokil

    Zamykanie kokil

-przy zastosowaniu kokil z rdzeniami metalowymi po zamknięciu kokil

 rdzenie automatycznie zostaną do kokili wsunięte

    Zalewanie metalu do kokili

    Załączanie czasu krzepnięcia i krystalizacji ustawionego w programie

na sterowniku

    Przy zastosowaniu kokil z rdzeniami metalowymi przed otwarciem kokili

     rdzenie automatycznie zostaną usunięte

    Automatyczne otwieranie kokil z kokili

    Wypychanie odlewów przy pomocy wypychaczy hydraulicznych

lub mechanicznych

    Odbiór odlewu

1.     Kokilarka grawitacyjna  KGPBJ-20/90

 1.1.                    Ogólna charakterystyka urządzenia.

Kokilarka grawitacyjna jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do grawitacyjnego odlewania aluminium.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

-        konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
-        siłowniki hydrauliczne
-        zasilacz hydrauliczny UHBJ 250/32, 25 / 9.2, 7.5
-        przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
-        elektryczny zespół sterujący

 1.2.                    Zasada działania.

             Wszystkie ruchy robocze kokilarki realizowane są pomocy siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. Do zasilania siłowników oraz sterowania kokilarką służy agregat hydrauliczny wyposażony w dwie pompy zębate.

 1.3.                    Dane techniczne.

 Wymiary gabarytowe:
-     wymiary płyt 1500 x1250 mm
-     prześwit pomiędzy kolumnami: 1200 x 950
-     wysokość dolnej płyty650 mm
-     max skok roboczy700 mm
-     odległość pomiędzy płytami przy otwarciu1000 mm

Maksymalna siła zamknięcia 20 ton
Kąt obrotu: 90o

 Dane eksploatacyjne

A)    ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach
B)    zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C)    dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D)    maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 12 MPa
E)     pojemność nominalna zbiornika: 250 dm3
F)     parametry elektryczne:
-        napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
-        moc zainstalowana: 16.7 kW
-        napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Opis budowy i działania urządzenia

      Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy P1 i P2 są umieszczone wewnątrz zbiornika i zanurzone w oleju. Silniki elektryczne M1 i M2 przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone z pompami.

      Ruchy wolne kokilarki są realizowane przy wykorzystaniu pompy zębatej P1. Pompa P2 jest dołączana do układu przy wykonywaniu ruchów szybkich za pomocą zaworu przelewowego 0V3. Obie pompy są zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów przelewowych z odciążeniem (0V1, 0V3), umożliwiających bezciśnieniowe uruchomienie pomp (w położeniu bezprądowym otwarte). W celu podania ciśnienia z pompy P1 należy podać napięcie na cewkę E0a1. Aby podać ciśnienie z pompy P2 należy podać napięcie na cewkę E0a3.

      Ruch płyty ruchomej jest realizowany przez siłownik 1A przy dwóch prędkościach. Przy wolnej prędkości sterowanie odbywa się za pomocą rozdzielacza suwakowego 1V3, natomiast przy ruchu szybkim dodatkowo wykorzystywany jest rozdzielacz 1V1. Do sterowania zaworami zwrotnymi służy rozdzielacz 1V7. W celu zwarcia płyt należy podać napięcie na cewkę E1a3 i E1b7 (przy ruchu szybkim dodatkowo E1a1), natomiast rozjazd płyt nastąpi po podaniu napięcia na cewkę E1b3 i E1a7 (przy ruchu szybkim dodatkowo E1b1).

      Do obrotu kokilarki służą siłowniki 2A1 i 2A2, oraz pomocniczo 2A3, 2A4. Obrót jest realizowany przy dwóch prędkościach: ruch wolny (rozdzielacz 2V4), ruch szybki (rozdzielacze 2V1, 2V4). Sterowanie zaworami zwrotnymi odbywa się za pomocą rozdzielacza 2V11. W celu obrotu kokilarki do zalewania należy podać napięcie na cewkę E2a4 i E2a11 (przy ruchu szybkim dodatkowo E2a1), powrót do pozycji początkowej nastąpi po podaniu napięcia na E2b4 i E2b11 (przy ruchu szybkim dodatkowo E2b1). Siłowniki 2A3 i 2A4 wykorzystywane są do hamowania kokilarki przy końcu obrotu oraz do wspomagania siłowników obrotu podczas rozpoczynania ruchu. Do sterowania nimi służą rozdzielacze dwupołożeniowe 2V12 i 2V13.

      Do podawania rdzeni służy siłownik 3A sterowany rozdzielaczem suwakowym 3V1. W celu wysuwu płyty rdzeni należy podać napięcie na cewkę E3b1, wsunięcie płyty następuje po podaniu napięcia na cewkę E3a1.

      Do regulacji położenia płyty rdzeni w poziomie służy rozdzielacz 4V1. Aby przesunąć płytę w lewo należy podać napięcie na cewkę E4b1, natomiast aby przesunąć płytę w prawo należy podać napięcie na cewkę E4a1.

      Za regulację położenia płyty rdzeni w pionie odpowiada siłownik 5A. Za ruch w górę odpowiada cewka E5a1, a za ruch w dół cewka E5b1.

      Napęd mechanizmu wyjmowania odlewów jest realizowany przez siłownik 7A sterowany rozdzielaczem 7V1. Wysuw stołu odbiorczego jest realizowany po podaniu napięcia na cewkę E7b1, a powrót stołu po padaniu napięcia na cewkę E7a1.

      Do podnoszenia stołu odbiorczego służy siłownik 6A sterowany rozdzielaczem 6V1. W celu podniesienia stołu należy podać napięcie na cewkę E6a1, natomiast aby opuścić stół należy podać napięcie na cewkę E6b1.

      Urządzenie zostało wyposażone w dwie płyty wybijaków (górną i dolną) sterowane za pomocą rozdzielacza 8V1. Wyboru pomiędzy dolną i górną płytą wybijaków dokonuje się przełączając zawory kulowe 8A5 i 8A6. Ruch górnej płyty wybijaków jest realizowany za pomocą siłowników 8A1 i 8A2 zasilanych poprzez dzielnik strumienia 8V3. Dolną płytę wybijaków napędzają siłowniki 8A3 i 8A4 zasilane poprzez dzielnik strumienia 8V4. Aby wysunąć wybijaki należy podać napięcie na cewkę E8b1, aby wsunąć wybijaki należy podać napięcie na cewkę E8a1. Dzielniki strumienia służy do równomiernego zasilania siłowników.

      W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z obu pomp zamontowano filtry ciśnieniowe 0Z4, 0Z5 wyposażone we wskaźniki zanieczyszczenia 0Z7, 0Z8. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowy z odpowietrznikiem 0Z3.

Rys. 1 Widok kokilarki w pozycji poziomej.

Rys. 4. Widok zasilacza z przodu.

 


Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEXB
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B
tel. 33/ 873-03-47
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: bburzynska@brydexb.pl
biuro@brydexb.pl

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY