NASZE PRODUKTYKOKILARKA NISKOCIŚNIENIOWA Z PIECEM OPOROWYM KHBJ-1 POWRÓT

Kokilarka hydrauliczna KHBJ-1 została wykonana przez Firmę Produkcyjno-
ndlową „BRYDEX-B” w Choczni k/Wadowic.

Urządzenie składa się z:
– zasilacza hydraulicznego UHBJ-400/70/15
– pieca elektrycznego oporowego
– konstrukcji stalowej
– elementów układu hydraulicznego i pneumatycznego

Istnieje możliwość wykonania maszyn odlewniczych na życzenie klienta.


Nacisk – siła zwarcia kokili

Od 20 ton

 

Wielkość stołu roboczego

Od 700mm

 

700m x 700mm

 

1000 x 1000mm

1400 x 1400mm

2500 x 3000mm

I powyżej 3000mm

Rozwarcie między płytami kokili

Od 600mm

600 - 1400mm

1400 – 2200mm

Powyżej 2200

Szerokość stołu

Od 600 do 2500mm i powyżej

 

Długość stołu

Od 600 do 3000mm i powyżej

 

Pojemność tygla w piecu

Od 100 do 900

 

Moc grzewcza pieca

54 kw – 96kW

Powyżej 96kW

 

Kokilarka  przygotowana jest do wykonania odlewów z kokil.

Mogą być stosowane następujące kokile:

    Kokile bezrdzeniowe

    Kokile z rdzeniami - metalowymi

                                          - metalowe składane z kilku części

                                          - piaskowe 

 

Istnieje możliwość zastosowania grzania i chłodzenia kokil w cyklu odlewania:

-cykl automatyczny

-cykl ręczny

 

Odlewy wykonywane w kokilach cechują się dokładnymi wymiarami

gabarytów i gładką powierzchnią.

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ODLEWU 

    Zamontowanie kokil na kokilarce

    Wstępne podgrzanie kokil

    Zamykanie kokil

-przy zastosowaniu kokil z rdzeniami metalowymi po zamknięciu kokil

 rdzenie automatycznie zostaną do kokili wsunięte

    Zalewanie metalu do kokili

    Załączanie czasu krzepnięcia i krystalizacji ustawionego w programie

na sterowniku

    Przy zastosowaniu kokil z rdzeniami metalowymi przed otwarciem kokili

     rdzenie automatycznie zostaną usunięte

    Automatyczne otwieranie kokil z kokili

    Wypychanie odlewów przy pomocy wypychaczy hydraulicznych

lub mechanicznych

    Odbiór odlewu

KOKILARKA HYDRAULICZNA KHBJ-1
Z PIECEM OPOROWYM


1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Kokilarka hydrauliczna KHBJ-1 została wykonana przez Firmę Produkcyjn
Handlową „BRYDEX-B” w Choczni k/Wadowic.
Urządzenie składa się z:
– zasilacza hydraulicznego UHBJ-400/70/15
– pieca elektrycznego oporowego
– konstrukcji stalowej
– elementów układu hydraulicznego i pneumatycznego


2. ZASILACZ HYDRAULICZNY UHBJ-400/70/15


Do napędu i sterowania kokilarką KHBJ-1 służy zasilacz hydrauliczny typu
UHBJ-400/70/15. Został on wykonany według schematu (rys 500.008.001.01C).

2.1. DANE EKSPLOATACYJNE ZASILACZA

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach
(zgodnie z PN-91/C-96057/04)
− lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
− dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
− wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
− temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
− temperatura zapłonu: 190 ºC
− punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 10 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 400 dm3

F) parametry elektryczne:
− napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
− moc zainstalowana: 15 kW
− napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 VFirma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną:
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska 
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.plZapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY