NASZE PRODUKTYMASZYNA DO WYBIJANIA OTWORÓW W PROILU UHBJ 9E.1 POWRÓT

Maszyna do wybijania otworów w profilu została wykonana w Firmie Produkcyjno-Handlowej „BRYDEX-B” w Choczni k/Wadowic. Obejmuje ona:
- konstrukcję mechaniczną wykonaną z elementów stalowych
- zespoły mocujące,
- zespoły wykrawające
- agregat hydrauliczny UHBJ 160/40,6.3/7.5,2.2.
- 9 siłowników hydraulicznych,
- elektryczny układ sterowniczy,
- przewody hydrauliczne łączące ww. zespoły

Istnieje możliwość wykonania maszyny do wybijania otworów na indywidualne życzenie klienta. 


MASZYNA DO WYBIJANIA OTWORÓW W PROFILU
UHBJ 9E.1


1. WYKONAWCA URZĄDZENIA

Maszyna do wybijania otworów w profilu została wykonana w Firmie Produkcyjno-Handlowej „BRYDEX-B” w Choczni k/Wadowic. Obejmuje ona:
- konstrukcję mechaniczną wykonaną z elementów stalowych
- zespoły mocujące,
- zespoły wykrawające
- agregat hydrauliczny UHBJ 160/40,6.3/7.5,2.2.
- 9 siłowników hydraulicznych,
- elektryczny układ sterowniczy,
- przewody hydrauliczne łączące ww. zespoły

2. PREZNACZENIE URZADZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do wybijania otworów w profilach podczas produkcji drabin.. Zadaniem agregatu jest zasilanie komór roboczych siłowników w taki sposób aby umożliwić wybicie otworów.

3. DANE EKSPLOATACYJNE

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
- temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
- punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 100 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana: 9,7 W (7,5 + 2,2)
- napięcie sterowania elektromagnesów: stałe 24V
Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną: 
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.plZapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY