NASZE PRODUKTYMASZYNA DO MONTAŻU PRZEWODÓW PA/ MASZYNA PNEUMATYCZNA DO PRZEWODÓW POWRÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MASZYNY PNEUMATYCZNEJ DO PRZEWODÓW

Maszyna do montażu przewodów jest urządzeniem z napędem pneumatycznym i sterowaniem elektrycznym, służącym do montażu przewodu PA z przewodem metalowym.

1. Maszyna obejmuje:
- konstrukcję mechaniczną wykonaną ze stali,
- zespoły zaciskowe,
- zespół pięciu siłowników pneumatycznych,
- przewody pneumatyczne łączące w/w zespoły,
- elektryczny zespół sterujący

2. Źródłem energii pneumatycznej pracy maszyny jest zakładowa sieć sprężonego powietrza.

 


PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MASZYNY DO PRZEWODÓW


Maszyna pneumatyczna charakteryzuje się następującymi podstawowymi parametrami technicznymi:

Parametry pneumatyczne
- liczba siłowników: 5
- zakres ciśnień roboczych: 0,5÷0,7 MPa

Parametry elektryczne
-liczba rozdzielaczy pneumatycznych z elektromagnesami: 8,
-liczba elektromagnesów: 8 ,
-napięcie zasilania elektromagnesów: 24V DC,
-pobór mocy jednego elektromagnesu: 6,5 W,

ZASADA DZIAŁANIA MASZYNY MONTAŻOWEJ PA Z GŁOWICĄ OBROTOWĄ

Działanie maszyny oparte jest na napędzie pneumatycznym i sterowaniu elektrycznym. Wszystkie ruchy robocze są realizowane za pomocą siłowników pneumatycznych dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem. Siłowniki sterowane są osobnymi zaworami rozdzielającymi. Są to zawory dwustopniowe 5/2 sterowane jednostronnie elektrycznie (powrót pod działaniem sprężyn) i tworzące wyspę zaworowa. Zasilanie maszyny odbywa się z sieci sprężonego powietrza poprzez zawór główny maszyny (zawór odcinający) 0V1 (rys. 500.009.001.01A), zespół przygotowania sprężonego powietrza 0Z1, pojedynczy rozdzielacz 0V2, a następnie poprzez grupę rozdzielaczy pneumatycznych. Rozdzielacze te sterowane są z układu elektrycznego maszyny.

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY