NASZE PRODUKTYMaszyna do frezowania rurek / Frezarka do rurek / Pneumatyczna Frezarka POWRÓT

Maszyna pneumatyczna jest urządzeniem z napędem elektrycznym i pneumatycznym przeznaczonym do obróbki powierzchni czołowej rurek wykonanych z aluminium.

Frezarka obejmuje:
- konstrukcję mechaniczną wykonaną ze stali oraz aluminium
- 2 silniki elektryczne 0,75 kW Sh 80 – 2A
- 2 głowicę frezujące
- 2 siłowniki pneumatyczne
- elementy sterowania pneumatycznego
- przewody pneumatyczne łączące w/w zespoły

Źródłem energii pneumatycznej pracy maszyny jest zakładowa sieć sprężonego powietrza.


PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Maszyna pneumatyczna charakteryzuje się następującymi podstawowymi parametrami technicznymi:

Parametry pneumatyczne
- liczba siłowników: 2
- liczba rozdzielaczy pneumatycznych: 2
- zakres ciśnień roboczych: 0,5÷0,7 MPa

Parametry elektryczne
- napięcie zasilania: 400V ; 50Hz
- moc zainstalowana: 1,5 kW

ZASADA DZIAŁANIA FREZARKI PNEUMATYCZNEJ

Napęd głowic frezujących przenoszony jest bezpośrednio z wałków silników elektrycznych. Siłowniki pneumatyczne służą do zablokowania przewodu na pryzmie. Siłowniki sterowane są osobnymi zaworami rozdzielającymi 1V2, 2V2 (rys. 500.019.001.01). Są to zawory dwustopniowe 5/2 sterowane jednostronnie pneumatycznie poprzez pomocnicze zawory rozdzielające 1V1, 2V1 działające jako wyłączniki krańcowe. Zasilanie maszyny odbywa się z sieci sprężonego powietrza poprzez zawór główny maszyny (zawór odcinający) 0V1 oraz zespół przygotowania sprężonego powietrza 0Z1

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY