NASZE PRODUKTYMASZYNY DO CIĘCIA PRZEWODÓW / MASZYNA DO UCINANIA PRZEWODÓW / MASZYNY - PNEUMATYKA POWRÓT

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MASZYNY

Gilotyna G-36  jest urządzeniem z napędem i sterowaniem pneumatycznym, służącym do ucinania na żądaną długość przewodów PU. Maszyna obejmuje konstrukcję mechaniczną wykonaną z profili aluminiowych z półkami i osłonami, trzy gilotyny, przymiar kreskowy sztywny, kurtyny świetlne zabezpieczające obszar roboczy maszyny, skrzynkę z elementami układu pneumatycznego oraz skrzynkę elektryczną. Źródłem energii pneumatycznej maszyny jest zakładowa sieć sprężonego powietrza.


PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Gilotyna   do przewodów charakteryzuje się następującymi podstawowymi parametrami technicznymi:

Parametry pneumatyczne
- zakres ciśnień roboczych: 0,5÷0,7 MPa
- ilość siłowników pneumatycznych: 3

Gilotyna jest urządzeniem z napędem i sterowaniem pneumatycznym, służącym do ucinania na żądaną długość przewodów PU. Maszyna obejmuje konstrukcję mechaniczną wykonaną z profili aluminiowych z półkami i osłonami, trzy gilotyny, przymiar kreskowy sztywny, kurtyny świetlne zabezpieczające obszar roboczy maszyny, skrzynkę z elementami układu pneumatycznego oraz skrzynkę elektryczną. Źródłem energii pneumatycznej maszyny jest zakładowa sieć sprężonego powietrza.

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY