NASZE PRODUKTYMANIPULATOR 1 POWRÓT

Manipulator 1 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do paletyzowania płoszek określonej długości z prasy wstępnego przerobu.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- siłownik hydrauliczny BR CHT KP 16 -32/22x975z z uchem
- dwa siłowniki hydrauliczne BR CHT Ł 16-40/28x1575w z uchem
- siłownik pneumatyczny Ø100x300
- siłownik pneumatyczny Ø80x25
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 400/40,20,2,5/7.5,5.5,1.1
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
- elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania manipulatorów na indywidualne życzenie klienta.


Wymiary gabarytowe:
- wysokość 3 m
- szerokość 1,5 m
- długość 5,3 m
Maksymalna wartość ciśnienia w układzie wynosi 20 MPa
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

Manipulator 1

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Manipulator 1 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do paletyzowania płoszek określonej długości z prasy wstępnego przerobu.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
- konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
- siłownik hydrauliczny BR CHT KP 16 -32/22x975z z uchem
- dwa siłowniki hydrauliczne BR CHT Ł 16-40/28x1575w z uchem
- siłownik pneumatyczny Ø100x300
- siłownik pneumatyczny Ø80x25
- zasilacz hydrauliczny UHBJ 400/40,20,2,5/7.5,5.5,1.1
- przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
- elektryczny zespół sterujący

1.2. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
- wysokość 3 m
- szerokość 1,5 m
- długość 5,3 m
Maksymalna wartość ciśnienia w układzie wynosi 20 MPa
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 400/40,20,2.5/7.5,5.5,1.1 

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-400/40,20,2.5/7.5,5.5,1.1 przeznaczony jest do napędu i sterowania manipulatorem 1. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników manipulatora w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
- lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
- dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
- wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
- temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
- temperatura zapłonu: 190 ºC
-punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 400 dm3
F) parametry elektryczne:
- napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz,
- moc zainstalowana:14,1 kW
- napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 VFirma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX-B
34-123 Chocznia (k. Wadowic), ul. T. Kościuszki 161B

albo telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną: 
tel. 33/ 873-01-19
fax. 33/ 872-60-32
kom. 601879163 Jan Burzyński
505160576 Barbara Burzyńska
e-mail: biuro@brydexb.pl
bburzynska@brydexb.pl

Zapytaj O Produkt

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY