NASZE PRODUKTYStrona Główna / Kontakt

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy
Spółka Jawna

ul. Tadeusza Kościuszki 161B
34-123 Chocznia
NIP 551-000-83-80

www.brydexb.pl
www.brydexb.com

Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży
Barbara Burzyńska
tel. +48 505 160 576
tel. +48 33 8730 347 
e-mail: bburzynska@brydexb.pl
e-mail: info@brydexb.pl
Dział księgowości:
Daria Żmija
tel. +48 33 875 60 26
tel. +48 33 8730 347 wew 26
e-mail: dzmija@brydexb.pl

Dział zakupów:
Beata Luzarowska
tel. +48 33 875 60 24
tel. +48 33 8730 119
fax. +48 33 872 60 31
e-mail: biuro@brydexb.pl
e-mail: bluzarowska@brydexb.pl

Pełnomocnik ds Sys. Zarządz. Jakością:
Iwona Roman
tel. +48 33 875 60 25
e-mail: iroman@brydexb.pl

Dział konstrukcyjny:
Michał Burzyński
tel. +48 33 875 60 29
tel. +48 33 8730 347 wew 29
e-mail: mburzynski@brydexb.pl
Dział konstrukcyjny:
Zbigniew Kosar
tel. +48 33 875 60 25
tel. +48 33 8730 347 wew 25
e-mail: zkosar@brydexb.pl
 
Przedstawiciel handlowy

Hiszpania 
Maria Ferrer Carceller
tel. +34 679236058 
e-mail: maria@industrialferrer.com 
Pol. Correntilla, 99 
12130 – Sant Joan de Moró

Niemcy 
Lars Kleinschmidt
tel. +49 16091371699 
e-mail: terpe89@web.de 

Wielka Brytania 
Roman Bilik
tel. +44 7515143146 
e-mail: info@smartbusinessinpoland.co.uk 
105B Ringstead Road 
SE6 2BT LondonFormularz kontaktowy

F.P.H. BRYDEX-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia, dalej jako: BRYDEX-B informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz-b@brydexb.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX-B obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX-B dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo-b@brydexb.pl


PARTNERZY:

F.P.H. BRYDEX-B
Jan Burzyński i wspólnicy  Spółka Jawna

ul.Kościuszki 161B, 34-123 Chocznia

+48 505 160 576

FORMULARZ KONTAKTOWY